Velkommen til Askland AS

Vi representerer de fleste merkevarer på det norske kontormarked og vår intensjon er å være totalleverandør og spesialist på områdene:

Kontormøbler – Kontormaskiner – Kontorrekvisita
Fra vårt lager kan vi levere standard kontormøbler og rekvisita på dagen.

Våre leverandører har lang erfaring med håndtering av små og store prosjekter, og disponerer moderne dataverktøy for å tegne løsningsforslag i plan og 3D.

Vårt virksomhetsområde geografisk er i hovedsak:

Oslo – Drammen – Nedre Buskerud – samt deler av Telemark.

 

Kontakt

Knut Helge Miljeteig.
Mobil 92 83 50 80.
Epost knut@askland.no

Willy Skaret.
Mobil 91 12 58 65.
Epost willy@askland.no

Org.nr.: 946676578